Vragen over allergenen? Vraag het ons via: info@jaccorodenburg.nl of 030-2617977

Jacco Rodenburg Uw Slager verleent je hierbij toegang tot de website en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Jacco Rodenburg Uw Slager behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Allergeneninformatie

Onder toepassing van artikel 3 van de Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen wordt allergeneninformatie niet op de website vermeld. Voor informatie over allergenen kunt u zich wenden tot een van onze medewerkers via 030-2617977 of via info@jaccorodenburg.nl 

Beperkte aansprakelijkheid

Jacco Rodenburg Uw Slager spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jacco Rodenburg Uw Slager. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Jacco Rodenburg Uw Slager. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jacco Rodenburg Uw Slager nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jacco Rodenburg Uw Slager. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jacco Rodenburg Uw Slager, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.